EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus- võti paremasse ühiskonda

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus- võti paremasse ühiskonda

Sooline võrdõiguslikkus lähtub inimõiguste põhimõttest, et inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena. Võrdsetena selles mõttes, et mehed ja naised on seaduse ees võrdsed, neil on õigus saada haridust, käia vabalt valimas, teha tööd, omada vara ja otsustada ise enda keha üle.  Need õigused on või vähemalt peaksid olema iseenesestmõistetavad, kuid pikal ajateljel on need suhteliselt hiline nähtus.

Autor:  Kadi Viik, Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert, 2013

Lisatud failid