EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine projektides

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine projektides

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud projektides soolist diskrimineerimist vältida ja soolist võrdõiguslikkust edendada.

Selgitatakse, millised tegevused peaksid projektis seoses soolise võrdõiguslikkusega olema ning kuidas kõikides projekti faasides soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega arvestada.

Lisatud failid