EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus ja Euroopa pingutused

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus ja Euroopa pingutused

Kõigil inimestel on võõrandamatud inimõigused ja inimväärikus. Seaduse ees on kõik võrdsed. Meeste ja naiste võrdne kohtlemine on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi alates 1957. aastast, mil Rooma lepinguga kehtestati meeste ja naiste võrdse palga põhimõte. Nii ka Eesti, olles Euroopa Liidu liige ja demokraatlik riik, on võtnud endale kohustuse tagada seaduste ja riikliku poliitikaga naiste ja meeste võrdne kohtlemine ning edendada igakülgselt naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Autor: Sandra Kurs, 2016

Lisatud failid