EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Seksuaalne ahistamine – organisatsioonikultuuri küsimus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Seksuaalne ahistamine – organisatsioonikultuuri küsimus

Seksuaalse ahistamise keeld on kehtinud juba üle kümne aasta, aga massiliste ahistamisjuhtude esinemise asemel on vaid üksikud kohtukaasused ja pöördumised Tööinspektsiooni ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole. Samas ei saa Eestis läbi viidud uuringute põhjal sugugi arvata, et seksuaalset ahistamist Eestis ei esine.

Autor: Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert, 2014

Lisatud failid