EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Riigieelarve naistele ja meestele.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Riigieelarve naistele ja meestele.

Infomaterjali eesmärk on on pakkuda poliitikakujundajatele, eelarvekoostajatele ja teistele Eesti riigiasutustes töötavatele ametnikele juhiseid sootundliku eelarvestamise metoodika rakendamiseks.

Käsiraamatus tutvustatakse Eesti riigieelarve koostamise protsessi eripäradega kohandatud meetodit, mille koostamisel on arvesse võetud erinevate sootundlike eelarvealgatuste puhul kasutatud lahendusi ja vahendeid

Lisatud failid