EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Noorsootöö suur roll osaluskultuuri toetamisel

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Noorsootöö suur roll osaluskultuuri toetamisel

„Noored pole mitte ainult kohanejad, vaid muutused on ühtlasi nende eneste kujundada. Ühiskonna arengu suund sõltub paljuski praegustest noortest ja seda mitte ainult nendepoolse teadliku arendustöö kaudu. Suured muutused võivad aset leida ka seeläbi, millisteks inimesteks noored kujunevad.” (Jung, 2014)

Autor: Iivika Kalden, ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse nõunik, 2017

Lisatud failid