EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Mure meeste pärast on pool rehkendust

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Mure meeste pärast on pool rehkendust

Ülevaade Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse uuringust “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”. Eesti haridussüsteemi iseloomustab märkimisväärne sooline ebavõrdsus, mis väljendub näiteks valdavalt naistest koosneva õpetajaskonna töö väheses väärtustamises.

Autor: Kadri Aavik, TLÜ sotsioloogia doktorant ja lektor, 2015

Lisatud failid