EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime käsiraamat

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime käsiraamat

Käsiraamatu eesmärk on abistada poliitikakujundajaid soolise võrdsuse kui läbiva põhimõtte lõimimisel valdkonna arengukavade ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide-projektide koostamise, rakendamise, seire ja hindamise protsessi.

Selgitatakse soolõime üldiseid põhimõtteid ning soolist aspekti projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Antakse suuniseid arengukavade ja programmide koostajatele ning rakendajatele kui ka projektikirjutajatele.

Lisatud failid