EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Mitmed teravad probleemid tulenevad soolisest ebavõrdsusest. Miks on vaja sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava?

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Mitmed teravad probleemid tulenevad soolisest ebavõrdsusest. Miks on vaja sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava?

„Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava aastateks 2016-2023“, mille algatajaks ja eestvedajaks on Sotsiaalministeerium, on üks ambitsioonikamaid strateegiadokumente. Teemavaldkondadena hõlmab see sotsiaalkindlustuse, hoolekande, vaesuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsed võimalused. Koostatav arengukava annab nii poliitikakujundajatele, partneritele kui ka laiemale avalikkusele selge arusaama ja tervikpildi, kuidas nimetatud teemavaldkondi arendatakse ja millised on seatud sihid.

Autor: Katri Eespere, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja, 2015

Lisatud failid