EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Poistele ja tüdrukutele võrdsete võimaluste tagamine kutsekeskhariduse omandamiseks ja tööturul osalemiseks

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Poistele ja tüdrukutele võrdsete võimaluste tagamine kutsekeskhariduse omandamiseks ja tööturul osalemiseks

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas 2014-2020 on seatud eesmärgiks aastaks 2023 saavutada üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite suhteks 60%/ 40%. Uuringust selgub, milline on täna üld- ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite sooline jaotus ja millised valikud ja takistused selle eesmärgi saavutamisel ees seisavad aga ka millist mõju avaldab põhikoolist gümnaasiumiosa lahutamine poistele ja tüdrukutele ning millised edasiõppimisvõimalused avanevad neile peale põhikooli.

Lisatud failid