EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

LTT valdkonna huviharidus – sooline aspekt. Uuringu aruanne

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

LTT valdkonna huviharidus – sooline aspekt. Uuringu aruanne

Käesoleva uuringu eesmärk on toetada struktuurivahendite kasutajaid soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohutuse täitmiseks vajaliku teabe ja abimaterjalidega. Uuringust selgub, kuidas äratada ja hoida tüdrukutes huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna vastu.

Lisatud failid