EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014-2020 struktuuritoetustest rahastatud projektides

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014-2020 struktuuritoetustest rahastatud projektides

Analüüs sisaldab ülevaadet struktuurifondide meetmetest 5.4.3. „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud“; 5.1.8  „Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine“ ja 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ kaasrahastatud projektide panusest erivajadusega inimestele ligipääsetavuse tagamisel, sh näiteid headest praktikatest erivajadusega inimestele füüsilisele keskkonnale ja informatsioonile juurdepääsu tagamisel. Eksperthinnangute andmisel on  töö teostaja MTÜ Ligipääsetavuse foorum lähtunud oma senisest objektide (hooned, rajatised jms) ja ehitusprojektide hindamise metoodikast ning hinnanud objektide ligipääsetavust järgmiste erivajaduste lõikes – liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuue.

Lisatud failid