EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja valikud Eesti ühiskonnas

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja valikud Eesti ühiskonnas

Uuringu peamine eesmärk on anda ülevaade LGBTQ inimeste kogemustest, sealhulgas ebavõrdsest kohtlemisest järgmistes eluvaldkondades: tervis, haridus, tööelu, kaupade ja teenuste tarbimine.

Lisatud failid