EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Kuidas mõõta soolist võrdõiguslikkust?

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kuidas mõõta soolist võrdõiguslikkust?

Eestis on kehtiv soolise võrdõiguslikkuse seadus. Riiklikku tegevuskava, kuidas seaduses püstitatud eesmärkideni jõuda ning näitajaid, mida kasutada hetkeolukorra ning protsessi mõõtmiseks, Eestis vastu võetud ei ole. Meeste ja naiste olukorda võrdlevaid ning kirjeldavaid analüüse on aga tehtud Eestis palju ning suur osa neist on ka kõigile kättesaadavad.

Autor: Merle Paats, 2014

Lisatud failid