EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele?

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele?

Käesolev abimaterjal aitab Teil projekti tegevuste planeerimisel välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi saaksite teie oma projektis ellu viia, aga ka seda, millised teie poolt projektis juba ellu viidud tegevustest aitavad kaasa võrdsete võimaluste edendamisele. Kui olete kirjutamas projekti aruannet, leiate siit juhiseid ka selle kohta, kuidas täita seirearuandes võrdsetele võimalustele avalduva mõju indikaatori näitajat ja sinna juurde kuuluvat selgituste osa.

Lisatud failid