EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Kellel on Eestis hea, kellel parem?

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kellel on Eestis hea, kellel parem?

Uuringu eesmärk oli välja töötada mudel Eesti võrdõiguslikkuse olukorra seireks. Mudel võimaldab mõõta ja võrrelda eri elanikkonnarühmadesse kuuluvate inimeste olukorda, võimalikku mahajäämust, heaolu, juurdepääsu eri hüvedele ja teenustele ning nende kaasalöömise võimalusi otsuste tegemisel.

Uuringu andmed ja analüüsi tulemused on koondatud selliste tunnuste kaupa nagu sugu, vanus, rahvus, puude olemasolu ja seksuaalne sättumus.

Lisatud failid