EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Kas õpipoisiõpe sobib ka tüdrukutele?

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kas õpipoisiõpe sobib ka tüdrukutele?

Eesti keeles on palju sõnu ja väljendeid, milles viidatakse poistele-tüdrukutele, meestele-naistele, vendadele-õdedele, või suisa õelusele ja vendlusele. Tõsi, õelus pole ju vaste vendlusele ja ka vendluse tähendus ei viita kahe venna suhetele, vaid tähistab ühtekuuluvust. Ometi on mõlemal juhul sõnade tüvi sama, tähendus aga suisa vastandlik. Lugeja võib esitatud võrdlust käsitleda liialdusena ja niimoodi, ainukese näitena, näib see tõesti pelga keelemänguna, mis tegelikku elu ei mõjuta. Või siiski?

Autorid: Maria Jürimäe, Katri Lamesoo ja Inga Kukk, 2016

Lisatud failid