EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks

Uuringu „Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna huviharidus – sooline aspekt“ järelduste põhjal koostatud juhendmaterjal, mis abistab teadushuviringide juhendajatel tüdrukute seas LTT valdkonna vastu huvi äratada ja hoida.

Juhend annab ülevaate põhjustest, miks tüdrukud tunnevad loodus-, täppis-, ja tehnikavaldkonna vastu vähe huvi Lihtsad ja tõhusad soovitused, kuidas kummutada levinud eelarvamusi, äratada ja hoida tüdrukutes huvi LTT vastu ning kaasata neid LTT huviringidesse.

Sama teema kohta on valminud ka lühike infoleht lapsevanematele – „Loodusteadused ja tehnika on ka tüdrukute teemad“.

 

Lisatud failid