EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste edendamine meetme tegevustes

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste edendamine meetme tegevustes

Juhendi eesmärk on selgitada, kuidas edendada võrdseid võimalusi meetme tegevustes.

Selgitatakse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise algtõdesid. Kirjeldatakse üldiseid põhimõtteid soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega arvestamiseks ning vähemusgruppidesse kuuluvatele isikutele võrdsete võimaluste loomiseks. Iga meetme kohta tuuakse välja konkreetsed põhimõtted ja tegevused, mis antud meetme raames aitavad panustada soolise võrdõiguslikkuse edendamisse ja võrdsete võimaluste tagamisse.

Lisatud failid