EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa 2020 ja võrdsed võimalused

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa 2020 ja võrdsed võimalused

Käesolev väljaanne koondab andmeid erinevate sotsiaalsete gruppide (naised/mehed, noored/vanemaealised, erivajadusega inimesed, eri rahvusest inimesed) olukorra ja trendide kohta erinevates valdkondades nagu töö, haridus, teadus ja arendus, ettevõtlus, vaesus ja tõrjutus, hoolduskoormus, elu ja tervis ning keskkond ajaperioodil 2014-2020. Muuhulgas vaadeldakse strateegiates „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ seatud eesmärkide poole püüdlemist.

Vaata väljaannet