EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Eesti vähemusrahvustest inimeste olukord tööturul.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eesti vähemusrahvustest inimeste olukord tööturul.

Teemalehe eesmärk on anda ülevaade Eestis elavate vähemusrahvuste osalemisest tööturul.

Tähelepanu on pööratud  tööhõive ja töötuse näitajatele, haridusele ning tööturu vertikaalsele ja horisontaalsele segregatsioonile. Arvesse on võetud soolised ja vanuselised erinevused.

Lisatud failid