EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine toetuse andmise tingimustes

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine toetuse andmise tingimustes

Juhendi eesmärk on aidata toetuse andmise tingimustes (TAT) läbivalt arvestada nii soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise kui ka puuetega inimeste juurdepääsu põhimõtet tuleb.

Tähelepanu juhitakse sellele, et TATi seletuskirja ja rakendusasutuse tegevuste puhul ka TATi tekstis tuleb kirjeldada tegevuste ja tulemuste mõju läbivatele teemadele. Juhendis on toodud mitteammendav kontrollküsimustik, mis aitab toetuse andmise tingimuste koostajat selle ülesande täitmisel. Küsimused kehtivad nii rakendusasutuse tegevust kui ka avatud taotlemist reguleerivatele TATidele.

Lisatud failid