EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise mõõtme lõimimine Horisont 2020 projektidesse

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise mõõtme lõimimine Horisont 2020 projektidesse

Juhendi eesmärk on aidata 2020 projektide esitajatel ja hindajatel soolist mõõdet arvestada nii taotluse koostamisel, ettepanekute sisus kui uurimisrühmade koosseisus.

Selgitatakse, kuidas käsitleda ja hinnata taotlustes soolist mõõdet? Välja on toodud Horisont 2020 raamprogrammi juures korduma kippuvad küsimused antud valdkonnas.

Vaata ka faktilehte soolise mõõtme lõimimisest Horisont 2020 programmi 

 

Lisatud failid