Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Võrdsuspoliitika osakonnas asuv nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Foto: Vardan Papikyan, Unsplash

Võta ühendust

Võrdsete võimaluste edendamise digitööriist

Vaata, kuidas projekte kavandades ja ellu viies edendada soolist võrdsust, vähemusrühmade võrdseid võimalusi ja ligipääsetavust.

Mine digitööriistale

Uudised

Kasulikku

EIGE soolõime portaal

Sellest, kuidas edendada naiste ja meeste võrdsust erinevates eluvaldkondades loe lähemalt Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi soolõime portaalist.
Loe edasi

Võrdsuskeskus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatav Võrdsuskeskus on virtuaalne kompetentsikeskus, mis on loodud eesmärgiga suurendada erinevate sihtgruppide teadlikkust soolise võrdsuse põhimõtetest. Keskus pakub kasulikku ja huvipakkuvat lugemist nii poliitikakujundajatele, tööandjatele, haridustöötajatele kui ka kõigile teistele soolise võrdsuse valdkonnast huvitatuile.

Loe edasi

Digiväljaanne "Euroopa 2020 ja võrdsed võimalused"

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse digiväljaanne koondab andmeid erinevate sotsiaalsete rühmade (naised, mehed, noored, vanemaealised, erivajadusega inimesed, eri rahvusest inimesed) olukorra ja trendide kohta erinevates valdkondades nagu töö, haridus, teadus, ettevõtlus, vaesus ja tõrjutus, hoolduskoormus, elu ja tervis ning keskkond ajaperioodil 2014-2020. Muuhulgas vaadeldakse strateegiates „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ seatud eesmärkide poole püüdlemist.
Loe edasi