Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlev ELi strateegiline raamistik

Romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlevas ELi strateegilises raamistikus seatakse eesmärgiks edendada romade tegelikku võrdõiguslikkust, sotsiaal-majanduslikku kaasamist ja sisulist osalemist. Raamistik aitab otseselt kaasa ELi rassismivastase tegevuskava, Euroopa sotsiaalõiguste samba ning ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamisele ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

Komisjon seab ELi tasandil ajavahemikuks kuni 2030. aastani seitse eesmärki. Kolm neist eesmärkidest on võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osalemise valdkonna horisontaalsed eesmärgid:

  1. Võidelda romavastasuse ja diskrimineerimise vastu ning ennetada neid.
  2. Vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, et kaotada sotsiaal-majanduslik lõhe romade ja üldise elanikkonna vahel.
  3. Edendada osalemist võimestamise, koostöö ja usalduse kaudu.

Teised neli on haridust, tööhõivet, eluaset ja tervishoidu käsitlevad valdkondlikud eesmärgid:

  1. Tõhustada võrdset juurdepääsu kvaliteetsele kaasavale tavaharidusele.
  2. Tõhustada võrdset juurdepääsu kvaliteetsele ja jätkusuutlikule tööhõivele.
  3. Parandada romade tervist ning tõhustada võrdset juurdepääsu kvaliteetsetele tervishoiu- ja sotsiaalteenustele.
  4. Tõhustada võrdset juurdepääsu piisavale segregatsioonita eluasemele ja esmatähtsatele teenustele.

Strateegia „Võrdõiguslikkuse liit: romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlev ELi strateegiline raamistik“ terviktekst