Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Liidu rassismivastane tegevuskava 2020–2025

Tegevuskava eesmärk on teha rassilise või etnilise vähemuse taustaga inimeste hääl kuuldavaks ning tuua kõigi tasandite osalejad kokku, et koos rassismi vastu tulemuslikumalt võidelda ja anda kõigile võimalus elada rassismi- ja diskrimineerimisvaba elu.

Tegevuskavas rõhutatakse, et digipööre ja uued tehnoloogiad pakuvad võimalusi rassismivastase võitluse tugevdamiseks. Kuid need võivad kaasa tuua ka uusi probleeme seoses rassilise võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise ja võrdsete võimalustega üldisemalt, kui puudub piisav kontroll. Algoritmide kasutamine võib hoida alles või isegi võimendada rassilist kallutatust, kui algoritmide treenimiseks vajalikud andmed ei kajasta ELi ühiskonna mitmekesisust.

ELi eelarvest on toetatud ja toetatakse jätkuvalt võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamist nii sihipäraste meetmete kui ka lõimetegevuste kaudu. Komisjoni ettepanek järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta pakub mitmeid olulisi võimalusi mittediskrimineerimise ning rassilise või etnilise vähemuse taustaga inimeste toetamiseks ELi rahaliste vahendite kaudu.

Osana taasterahastust „Next Generation EU“ toetatakse investeeringuid ja reforme, mis on olulised majanduse taastamiseks, ning edendatakse majanduslikku ja sotsiaalset vastupanuvõimet ja sotsiaalset ühtekuuluvust. See toetus annab liikmesriikidele võimaluse edendada haavatavate rühmade, sealhulgas romade ja teiste rassilise või etnilise vähemuse taustaga inimeste kaasamist.

Komisjon kutsub liikmesriike üles võtma 2022. aasta lõpuks vastu riiklikud tegevuskavad ja kasutama maksimaalselt ära kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, eelkõige mitmeaastase finantsraamistiku ja taasterahastu „Next Generation EU“ pakutavaid võimalusi, et toetada rassismist ja diskrimineerimisest mõjutatud isikuid.

"Võrdõiguslik liit: ELi rassismivastane tegevuskava 2020–2025" terviktekst