Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Vähemusrühmade võrdsetele võimalustele avalduva mõju hindamine

Vähemusrühmade võrdsetele võimalustele avalduva mõju hindamine kujutab endast põhjalikku ja süsteemset analüüsi, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas seadusaktil, otsusel, meetmel või tegevusel võib olla negatiivseid tagajärgi vähemusrühmade olukorrale ja/või neile võrdsete võimaluste tagamisel.

Kui mõju on negatiivne, siis tuleb kavandada kompenseerivaid meetmeid, mis aitavad negatiivset mõju vähendada või leida kavandatud lahenduse asemel alternatiivne lahendus.

Võrdsetele võimalustele avalduva mõju hindamine peaks olema osa igast otsustusprotsessist mitte aga eraldi protsess. Iga poliitika, tegevuse jms kujundamise algfaasis tuleks lisaks eelarve, terviseriskide ja turvalisuse jms kõrval hinnata ka võimalikku mõju vähemusgruppide võrdsetele võimalustele. Mõnikord hinnatakse võrdsetele võimalustele avalduvat mõju ka tagantjärele.

Kuidas võrdsetele võimalustele avalduvat mõju hinnata?

Võrdsetele võimalustele avalduvat mõju hinnatakse vastates neljale põhiküsimusele. Nendele küsimustele peaks vastama alati enne oluliste otsuste tegemist ja uute poliitikate ning meetmete või teenuste planeerimist.

  1. Mis on kavandatava poliitika, meetme või teenuse eesmärk? Eesmärk peab olema selge ning üksikasjalikult kirjeldatud.
  2. Kuidas poliitika, meede või teenus oma eesmärgi saavutab? Kuidas see töötab? Selle küsimuse eesmärk on tuvastada, kuidas ning milliste vahenditega seatud eesmärki saavutada plaanitakse. Nii selguvad nii protsessi tugevused kui ka võimalikud takistused.
  3. Kes poliitikast, meetmest või teenusest võidab ning kuidas? Kes kaotab ning miks? Selle küsimuse vastusest selgub, kelle jaoks poliitika, meede või teenus täidab küsimuses number 1 seatud eesmärgi ning kelle jaoks mitte. Selgub, kelle võrdseid võimalusi meede, teenus või poliitika edendab aga ka see, kui meede või poliitika mõjub kellegi olukorda halvendavalt või ehk isegi diskrimineerivalt.
  4. Millised muud eesmärgid on poliitika, meetme või teenusega seotud? Poliitikameetmed toimivad harva muudest teemadest eraldatult. Mõjud ühes valdkonnas võivad mõjutada teisi valdkondi, vastus sellele küsimusele aitab neid mõjusid tuvastada.

Oluline on ka erinevate osapoolte ning huvigruppidega konsulteerimine. Proportsionaalne ning asjakohane konsulteerimine näitab, et võrdsete võimaluste edendamine on asutusele tõesti oluline. Lisaks on nii saadud teadmised heaks juhtimiseks hädavajalikud.

Võrdsetele võimalustele avalduva mõju hindamine toob välja erinevused erinevate ühiskonnagruppide olukorras. Kui leitud erinevus on oluline tuleb kaaluda kas otsusest, poliitikast vms loobumist või selle muutmist nii, et see täidaks sama eesmärki, kuid ei halvendaks kellegi olukorda.

Uuri lisa:

Acas managers guide to equality assessment

Soome võrdõiguslikkuse portaal

Euroopa komisjoni parema õigusloome vahendite tööriistakast