Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Statistika ja andmeanalüüs

Võrdse kohtlemise põhimõtte edendamise eelduseks on erinevates valdkondades taustateadmiste olemasolu vähemusrühmade olukorrast ja diskrimineerimise ulatusest. Sellist infot saab koguda statistilistest andmetest, analüüsidest, sotsiaalse mõju hindamistest ja teadusuuringutest.

See teave on vajalik selleks, et tuua nähtavale takistused, millega erinevate vähemusrühmade esindajad silmitsi seisavad ja mis piiravad nende võimalusi ühiskonnaelus osaleda ning luua teadmistepõhine alus probleemide lahendamisele. Teadmispõhiste otsuste tegemiseks on vaja koguda nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid andmeid vähemusrühmade olukorra kohta.

Statistika ja analüüsid on vajalikud:

  • teadlikkuse tõstmiseks vähemusrühmade olukorrast;
  • võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise seireks;
  • ülevaate saamiseks diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise olukorrast;
  • teadmispõhise poliitika kujundamiseks ja rakendamiseks.