Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa võrdsuse ja võrdõiguslikkuse eest vastutavate riiklike institutsioonide võrgustik (EQUINET)

EQUINET ühendab 46 organisatsiooni 34 Euroopa riigist, kes võitlevad diskrimineerimise vastu mitme tunnuste alusel (sealhulgas vanuse, puude, soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste ja seksuaalse sättumuse alusel).

Võrgustiku üks põhieesmärke on koguda teavet ja luua uusi teadmisi võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise ennetamise kohta, et aidata oma liikmetel parandada riiklikul tasandil rakendatavaid praktikaid. Ühendus avaldab aastaaruandeid ja temaatilisi publikatsioone.

EQUINETi veebileht