Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA)

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) on inimõiguste edendamise ja kaitse sõltumatu pädevus- ja tippkeskus, mille eesmärk on pakkuda seoses põhiõigustega abi ja teadmisi ühenduse ning selle liikmesriikide asjaomastele asutustele ja ametivõimudele, kui need rakendavad ühenduse õigust, ja aidata neid meetmete ülevõtmisel ja asjakohaste tegevuskavade kujundamisel.

Ameti veebilehelt leiab muuhulgas erinevaid uuringuid vähemusrühmade olukorra kohta Euroopas,  juhendeid ja e-õppe materjale Euroopa põhiõiguste harta rakendamise kohta. 

Euroopa Põhiõiguste Ameti veebileht