Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat tegeleb globaliseerumisest, Euroopa elanikkonna vananemisest ja sotsiaalse tegelikkuse muutumisest tulenevate probleemidega, tehes seda koostöös liikmesriikide asutustega, sotsiaalpartneritega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja muude sidusrühmadega.