Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Euroopa komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat vastutab ELi poliitika eest õigusküsimuste, tarbijaõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

Õigus-ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üheks ülesandeks on töötada välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viia neid ellu, et tagada inimeste põhiõiguste kaitse ja inimeste võrdne kohtlemine, sõltumata nende soost, rassist või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.

Euroopa komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi veebileht