Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon

Eesti on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mille eesmärk on tagada kõigile puuetega inimestele nende inimõigused ja põhivabadused ning edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu.
Konventsiooni põhimõtted on järgmised:

  • austus inimeste loomupärase väärikuse, individuaalse autonoomia, sealhulgas vabaduse ise oma valikuid langetada, ja iseseisvuse vastu;
  • mittediskrimineerimine;
  • täielik ja tõhus osalemine ja kaasatus ühiskonnas;
  • austus erinevuste vastu ning puuetega inimeste tunnustamine inimeste mitmekesisuse ja inimkonna osana;
  • võrdsed võimalused;
  • juurdepääsetavus;
  • meeste ja naiste võrdsus;
  • austus puuetega laste arenevate võimete vastu ning austus puuetega laste õiguse vastu säilitada oma identiteet.

Loe tervikteksti