Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon

Vastavalt konventsiooni 2. artiklis sätestatud põhikohustustele kohustuvad osavõtvad riigid keelama ja likvideerima rassilise diskrimineerimise kõigis selle vormides ja tagama kõigi inimeste võrdõiguslikkuse seaduse ees, tegemata vahet rassi, nahavärvuse, rahvusliku või etnilise päritolu järgi.
Loe konventsiooni tervikteksti

09.2014 Rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitee lõppjäreldused: eesti keeles. 01.2013 Eesti kümnes ja üheteistkümnes perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmise kohta eesti keeles.