Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Mitmene diskrimineerimine

Mitmene diskrimineerimine ehk mitme erineva tunnuse tõttu asetleidev diskrimineerimine (ingl k multiple discrimination) on üldmõiste. Mitmese diskrimineerimise liigid on läbipõimuv diskrimineerimine (ingl k intersectional discrimination) ja liitdiskrimineerimine (ingl k compound discrimination).

Näiteks tekitavad vanus, puue, kuulumine teatud rassi või etnilisse gruppi naiste olukorrale ühiskonnas lisakitsendusi.

Läbipõimuv diskrimineerimine on olukord, kus ebasoodsam kohtlemine leiab aset korraga mitme isikutunnuse tõttu, kuid diskrimineerimise tunnused on lahutamatult seotud ja üksteist mõjutavad ning erinevate tunnuste mõju ei ole eristatav.

Liitdiskrimineerimine on olukord, kus on tegemist mitme tunnuse koosmõjul tekkiva diskrimineerimisega, kuid on võimalik eristada keelatud diskrimineerimise aluste põhjuslikku mõju.

Loe edasi mitmesest diskrimineerimisest artiklikogumikust "Teel tasakaalustatud ühiskonda: naised ja mehed Eestis II".