Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Puuetega inimeste olukord

Uuringuid ja ülevaateid puuetega inimeste olukorrast Eestis leiab Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) veebilehelt.

Veebilehelt leiab viiteid erinevatele hariduse, sotsiaal- ja tervisevaldkonnas läbiviidud uuringutele, mis hõlmavad puuetega inimeste toimetulekut ja vajadusi, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavust ja nende kvaliteeti, hoiakuid erivajadusega inimeste suhtes, ligipääsetavust haridusele jms ning keskkonna ligipääsetavust käsitlevaid uuringuid. Samuti leiab veebilehelt inimõiguste alaseid aruandeid ja riigikontrolli auditeid.

Regulaarseid ülevaateid puuetega inimeste olukorrast leiab Inimõiguste Keskuse perioodiliselt välja antavast aruandest „Inimõigused Eestis“, mis sisaldab eraldi peatükki puuetega inimeste olukorrast.

Eesti kolmas korraline inimõiguste ülevaatus (UPR) toimus ÜRO inimõiguste nõukogus mais 2021. Võrdse kohtlemise võrgustik esitas ÜRO-le Eesti inimõiguste olukorra ühisaruande, mis hõlmab ka puuetega inimeste olukorda.

Eesti esitas 2015. aastal ÜRO-le esimese aruande puuetega inimeste õiguste tagamise kohtaAruande mitteametlik tõlge eesti keelde.

Statistikat puuetega inimeste olukorra kohta leiab EPIKoja veebilehelt ja Statistikaameti andmebaasist.