Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

LGBTQ inimeste õigused ja toimetulek

Inimõiguste Keskus viib läbi avaliku arvamuse uuringut LGBT õiguste teemadel. Uuringud on viidud läbi aastatel 2012, 2014, 2017, 2019 ja 2021 Turu-uuringute ASi poolt.

2021.aasta uuring näitab, et Eesti elanike suhtumine lesbidesse ja geidesse on kahe aasta taguse ajaga oluliselt positiivsemaks muutunud. Suhtumise muutus on toimunud nii eesti kui ka muukeelse elanikkonna hulgas. Samuti on võrreldes kahe aasta taguse uuringuga hoiakud LGBT-inimeste õiguste osas muutunud oluliselt positiivsemaks. Kahanemas on arusaam, et abielude lubamine samast soost elukaaslaste vahel vähendaks naise ja mehe vahelise abielu väärtust.

Uuringute terviktekstid on allalaaditavad siit   

Võrdõigusvoliniku kantselei viis 2016. aastal läbi uuringu „LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas”.

Uuringu peamine eesmärk on anda ülevaade LGBTQ inimeste kogemustest, sealhulgas ebavõrdsest kohtlemisest, järgmistes eluvaldkondades: tervis, haridus, tööelu, kaupade ja teenuste tarbimine.

Loe uuringust lähemalt siit