Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Inimõiguste aruanne

Inimõiguste Keskuse iga-aastasest aruandest leiab informatsiooni näiteks rahvusvähemuste ja lõimumispoliitika, LGBT inimeste ja puuetega inimeste olukorra kohta...

Vanemaealiste olukord

Millised on vanemaealiste võimalused tööturul osalemisel? Millised piirangud ja takistused on vanemaealistel töökohtadele pääsemisel? Milline on tööandjate...

Puuetega inimeste olukord

Uuringuid ja ülevaateid puuetega inimeste olukorrast Eestis leiab Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) veebilehelt. Veebilehelt leiab viiteid erinevatele...