Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Infoportaal HARIDUS JA SUGU

ENÜ portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis toetavad sooaspekti lõimimist kõigi haridustasemete õppe- ja kasvatustöösse. Infoportaalist leiate sõnaseletusi, uurimuste tulemusi, juhend- ja õppematerjale, sh tunnikonspekte, õiguslikke ja poliitikadokumente.

Infoportaal HARIDUS JA SUGU