Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolõime platvorm

Mis on soolõime? Milliseid erinevaid meetodeid kasutatakse soolõime rakendamiseks? Miks on oluline võtta arvesse soolist aspekti spordis, põllumajanduses, ettevõtluses jt valdkondades? Milline on soolise ebavõrdsuse olukord erinevates valdkondades EL-i riikide võrdluses? Mida on teistes riikides tehtud soolõime rakendamiseks? Nendele ja paljudele teistele teid huvitavatele küsimustele leiate vastused vastvalminud  soolõime platvormist.


Soolõime platvorm