Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT

ENUTi laiem eesmärk on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd kõigis eluvaldkondades ning õhutades sugupooltevahelist võrdsust.

ENUT pakub oma raamatukogu kasutamiseks uurijatele ja õpilastele, poliitikutele, meediale, teistele mittetulundusühingutele ja laiemale üldsusele

ENUTi veebilehele