Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Infoportaal HARIDUS JA SUGU

ENÜ portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis toetavad sooaspekti lõimimist kõigi haridustasemete õppe- ja kasvatustöösse. Infoportaalist leiate...

WEgate

WEgate on Euroopa komisjoni toetatud infoportaal, mille eesmärgiks on naiste ettevõtluse edendamine. WEgate

GENDER-NET Plus

GENDER-NET Plus on konsortsium, mis on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele läbi teadusorganisatsioonide struktuurse muutmise ja soolise aspekti...

GenPORT

GenPORT on kogukonna poolt loodud internetiportaal teadmiste ja kogemuste jagamiseks ning koostöö arendamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja teaduse valdkonnas...

Eesti Naisteühenduse Ümarlaud

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes...