Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline analüüs

Sooline analüüs aitab välja selgitada, milline on naiste ja meeste olukord, osalus, juurdepääs ressurssidele, ressursside jaotus, vajadused ja võimalused...

Soolise mõju hindamine

Soolise mõju hindamine on soolõime rakendamise üks olulisemaid töövahendeid. See on protsess, mille abil kogutakse tõendusmaterjali meetmete või sekkumiste...

Sooteadlik eelarvestamine

Sooteadlik eelarvestamine on soo aspekti lõimimine eelarvete koostamise ja rakendamise protsessi. See hõlmab eelarve soolist analüüsi, soolise aspekti...

Soolise võrdõiguslikkuse kava

Soolise võrdõiguslikkuse kava kirjeldab organisatsiooni kavandatavaid ja rakendatavaid tegevusi ja tulemusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisse panustamisel...

Sooteadlik riigihange

Riigihangete läbiviimise protsess loob head võimalused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Soolist aspekti tuleks käsitleda juba hankeobjekti tehnilises...

Kaasamine ja konsulteerimine

Kaasamisel ja huvigruppidega konsulteerimisel lähtutakse sellest, et meestel ja naistel on erinevad elukogemused, võimalused, probleemid ja vajadused. Meestele...

Koolitamine

Soolise võrdõiguslikkuse koolituste eesmärk on toetada poliitikakujundajate jõupingutusi soolise aspekti lõimimisel meetmetesse ja programmidesse ning...