Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolõime etapid

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine on horisontaalne eesmärk, mida tuleb läbivalt arvestada kõikides poliitikavaldkondades ja kõikides poliitikakujundamise etappides.

Valdkonna arengukava ja struktuurifondide rakenduskavade ja programmide/projektide kavandamist ja elluviimist või jagada järgmisteks etappideks: ettevalmistus ja olukorra analüüs, eesmärkide püstitamine ja tegevuste valik, rakendamine, seire ja hindamine. Soolise aspekti lõimimise protsess langeb üldjoontes kokku arengukavade ja programmide/projektide koostamise tavaprotsessi etappidega.