Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS) võeti vastu 7. aprillil 2004. aastal.
Soolise võrdõiguslikkuse seadus.
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud  väljaanne.