Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sooline võrdõiguslikkus

Eesti Vabariigi põhiseadus keelab diskrimineerimise üldiselt ning tagab kõigile võrdse positsiooni seaduse ees. Põhiseaduse §12 sätestab nii üldise võrdsuspõhiõiguse kui ka diskrimineerimise keelu. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Selleks, et reaalselt tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine on kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadus.

Loe põhiseaduse tervikteksti