Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soorollid

Soorollid on konkreetses kultuurikontekstis ühiskondlikult aktsepteeritud ja ootuspärased naiste või meestega seonduvad hoiakud, käitumisviisid, tegevused ja vastutused. Soorollid peegeldavad arusaamu sellest, millist käitumist konkreetses ühiskonnas peetakse sobivaks naistele ja millist meestele.

Eri ajastutel ja eri ühiskondades on domineerinud küllalt erinevad arusaamad sellest, millised tegevused ja milline käitumisviis on sobiv naistele, milline meestele. Seega on soorollid ajas muutuvad.