Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolise aspekti arvestamine hindamisel

Sootundlik hindamine on süsteemne ja objektiivne poliitika, meetmete, tegevuste kavandamise, elluviimise ja tulemuste hindamisprotsessi läbiviimine soolist aspekti arvesse võttes. See võib aset leida peale projekti elluviimist, kus fookus on soolise mõju hindamisel ja programmi/projekti panusel soolise võrdõiguslikkuse edendamisse või projekti rakendamise keskel, et hinnata kavandatud eesmärkide poole liikumist ja vajadusel kavandada muutusi.

See võib toimuda ka enne tegevustega alustamist, et hinnata, kuidas poliitikad, meetmed või tegevused mõjutavad soolise võrdõiguslikkuse olukorda sekkumisvaldkonnas.

Hindajatel peab olema soolise võrdõiguslikkuse alane ekspertiis. Hindamiskriteeriumid, -küsimused, meetodid ja aruanded peavad sisaldama soolise võrdõiguslikkuse aspekte.  Hindamisaruanne peab põhinema kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel andmetel, mis on eristatud soo järgi, et mõõta tulemusi ja pikemaajalist mõju naiste ja meeste olukorrale. Sooline aspekt peab olema põimitud kõikidesse hindamise etappidesse, mitte olema eraldi peatükk hindamisaruandes.