Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Sooline segregatsioon

Segregatsioon tähendab lahutamist, eraldamist ja eristamist mingil alusel. Sooline segregatsioon tööelus ja hariduses tähendab tööde, tegemiste ja haridusvalikute jagunemist naiste ja meeste töödeks ning erialadeks.

Horisontaalne sooline segregatsioon (ingl horizontal gender segregation) tähistab olukorda, kus ühtedes tegevusvaldkondades või kutsealadel domineerivad naised, samas kui teistes mehed.
Näiteks iseloomustab tööturu horisontaalset segregatsiooni asjaolu, et ehituses töötavad valdavalt mehed (üle 93%), samas kui tervishoius ja hoolekandes on meeste osakaal alla 9% ja naiste osakaal üle 91%. (Statistikaamet )

Vertikaalne sooline segregatsioon (ingl vertical gender segregation) tähendab, et kuigi nt naisi võib mingil elualal olla rohkem kui mehi, on nende positsioonid tihti piiratud madalamate astmete ametiastmetega. See tähendab, et tööelus liiguvad mehed hierarhias kõrgematele astmetel kui naised.
Näiteks on haridustöötajatest ligi 80% naised, aga koolide juhid on valdavalt mehed.