Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolises lõikes statistika

Arvamustele ja uskumustele tuginevad otsused ei pruugi olla kvaliteetsed ja objektiivsed. Statistikas kasutatavate analüüsivahendite eesmärgiks on aidata kaasa ühiskonnanähtuste ja probleemide mõistmisele ning olla poliitika kujundamise ja hindamise aluseks.

Soo alusel eristatud statistika ehk soopõhine statistika on statistiliste andmete esitamine eraldi meeste ja naiste kohta, mis võimaldab meeste ja naiste olukorda kirjeldavate andmete võrdlemist ja analüüsi. Kõik inimeste kohta kogutavad andmed peaksid olema kogutud nii, et neid oleks võimalik sugude lõikes võrrelda.

Soo järgi eristatud statistika muudab nähtavaks teadlikult või tahtmatult eiratud, eelarvamustele tuginevad või muul põhjusel varjatuks jäänud sotsiaalsed ebavõrdsused naiste ja meeste vahel.  Naiste ja meeste sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi ja olukorda peegeldavad statistilised andmed on olulised vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel.

Statistikaameti, Eurostati, EIGE ja OECD andmebaasidest leiab sugude kaupa esitatud andmeid, mis võimaldavad võrrelda meeste ja naiste olukorda teatud elu- ja tegevusvaldkondades Eestis ja teistes Euroopa Liidu või OECD liikmesriikides. Tervise Arengu Instituudi andmebaasist leiab sooliselt eristatud terviseandmeid Eesti elanike kohta. Haridus- ja Teadusministeeriumi andmebaasist Haridussilm, leiab sugude kaupa eristatud andmeid erinevate haridusvaldkondade kohta.

Statistikaameti andmebaas

EIGE soopõhise statistika andmebaas

Eurostati andmebaas

OECD soolise võrdõiguslikkuse portaal

Tervise Arengu Instituudi andmebaas

Haridus- ja Teadusministeeriumi andmebaasist Haridussilm